Masteri Parkland

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Thảo Điền

Giá (m²): 40 triệu/m2

Tỉnh thành: Quận 2

Số block: 4

Số căn: 1000 Căn

Số tầng: 36 - 48 Tầng

Trạng thái: CHUẨN BỊ

Masteri Parkland

Loại:

Căn hộ

Số block:

4

Số tầng:

36 - 48 Tầng

Số căn:

1000 Căn

Giá (m²):

40 triệu/m2

Tỉnh thành:

Quận 2