Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: GS E&C (Hàn Quốc)

Giá (m²): 4000$/m2

Tỉnh thành: Quận 2

Số block: 4

Số tầng: 24

Thủ Thiêm Xi

Loại:

Căn hộ

Số block:

4

Số tầng:

24

Giá (m²):

4000$/m2

Tỉnh thành:

Quận 2