Masteri Thảo Điền

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Thảo Điền Investment

Giá (m²): 2.25⁺ tỷ

Tỉnh thành: Quận 2

Số block: 5

Số căn: 3,021 căn

Số tầng: 45

Trạng thái: ĐÃ BÀN GIAO

Masteri Thảo Điền

Loại:

Căn hộ

Số block:

5

Số tầng:

45

Số căn:

3,021 căn

Giá (m²):

2.25⁺ tỷ

Tỉnh thành:

Quận 2