Paris Hoàng Kim

Loại: Căn Hộ

Chủ đầu tư: Vĩnh Phong Thái

Giá (m²): 63 triệu/m2

Tỉnh thành: Quận 2

Số block: 2

Số căn: 416 căn

Số tầng: 25

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Paris Hoàng Kim

Loại:

Căn Hộ

Số block:

2

Số tầng:

25

Số căn:

416 căn

Giá (m²):

63 triệu/m2

Tỉnh thành:

Quận 2