Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: SunWah Group

Giá (m²): 2000$/m2

Tỉnh thành: Bình Thạnh

Số block: 3

Số căn: 1,250

Số tầng: 45

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Sunwah Pearl

Loại:

Căn hộ

Số block:

3

Số tầng:

45

Số căn:

1,250

Giá (m²):

2000$/m2

Tỉnh thành:

Bình Thạnh