The Metropole Thủ Thiêm

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: SONKIM LAND

Giá (m²): 4000$

Số căn: 540 căn

Số tầng: 10 - 20

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

The Metropole Thủ Thiêm

Loại:

Căn hộ

Số tầng:

10 - 20

Số căn:

540 căn

Giá (m²):

4000$