The River Thủ Thiêm

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Refico

Giá (m²): 5000$

Tỉnh thành: Quận 2

Số block: 3

Số căn: 525 căn

Số tầng: 18

The River Thủ Thiêm

Loại:

Căn hộ

Số block:

3

Số tầng:

18

Số căn:

525 căn

Giá (m²):

5000$

Tỉnh thành:

Quận 2