Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ Vinhomes Golden River

Giá cho thuê: 1800 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 101 m2 Mã tin: T5-7889 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 2000 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 120 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1800 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 101 m2 Mã tin: T6-7296 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1600 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 99 m2 Mã tin: T6-9597 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1800 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 121 m2 Mã tin: T7-6790 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1700 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 118 m2 Mã tin: T7-6791 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1300 $/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 118 m2 Mã tin: T7-9591 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 2000 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 123 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1800 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 101 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 2000 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 99 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1800 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 121 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 2200 USD/tháng. Phòng ngủ: 3 WC 2 Diện tích: 101 m2 Tình trạng: Cho Thuê

0913.756.339