Cho thuê căn hộ City Garden 1 phòng ngủ

Giá cho thuê: 950 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 69 m2 Mã tin: T4-9598 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 1000 $/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 68 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 900 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 72 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 900 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 70 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 900 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 70 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 950 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 76 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 950 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 70 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 850$/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 70 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 950 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 70 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 900 $/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 70 m2 Tình trạng: Cho Thuê

0913.756.339