Cho thuê căn hộ Feliz En Vista 1 phòng ngủ

Giá cho thuê: 12,5 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 57 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 15 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 57 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 14,5 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 57 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 14 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 57 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 12 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 57 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 14,5 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 57 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 14 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 57 m2m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 12 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 57 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 11,5 triệu/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 57 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 700 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 57 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 550 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 57 m2 Tình trạng: Cho Thuê

Giá cho thuê: 650 USD/tháng. Phòng ngủ: 1 WC 1 Diện tích: 57 m2 Tình trạng: Cho Thuê

0913.756.339