Homyland Riverside

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Bảo Sơn

Giá (m²): 33 triệu/m2

Tỉnh thành: Quận 2

Số block: 2

Số căn: 744 căn

Homyland Riverside

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số căn:

744 căn

Giá (m²):

33 triệu/m2

Tỉnh thành:

Quận 2