Saigon Riverside City

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Hiệp Phúc

Giá (m²): 1,3 tỷ/căn

Tỉnh thành: Thủ Đức

Số block: 5

Số căn: 1723 căn

Số tầng: 30

Saigon Riverside City

Loại:

Căn hộ

Số block:

5

Số tầng:

30

Số căn:

1723 căn

Giá (m²):

1,3 tỷ/căn

Tỉnh thành:

Thủ Đức