Đảo Kim Cương

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Tập Đoàn Kusto

Giá (m²): 50 - 60 triệu/m2

Tỉnh thành: Quận 2

Số block: 6

Số căn: 1.323 căn

Số tầng: 25 - 29 Tầng

Trạng thái: ĐÃ BÀN GIAO

Loại:

Căn hộ

Số block:

6

Số tầng:

25 - 29 Tầng

Số căn:

1.323 căn

Giá (m²):

50 - 60 triệu/m2

Tỉnh thành:

Quận 2