Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Đất Xanh Group

Giá (m²): 38 tr/m²

Tỉnh thành: Quận 2

Số block: 12

Số căn: 3,175 căn

Số tầng: 34

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Gem Riverside

Loại:

Căn hộ

Số block:

12

Số tầng:

34

Số căn:

3,175 căn

Giá (m²):

38 tr/m²

Tỉnh thành:

Quận 2