Loại: Căn hộ + Shophouse

Chủ đầu tư: HDTC

Giá (m²): 3000$/m2

Tỉnh thành: Quận 2

Số block: 24

Số căn: 13.144 căn

Số tầng: 40

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Loại:

Căn hộ + Shophouse

Số block:

24

Số tầng:

40

Số căn:

13.144 căn

Giá (m²):

3000$/m2

Tỉnh thành:

Quận 2