Căn hộ D’Lusso

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Minh Thông

Giá (m²): 55 tr/m2

Tỉnh thành: Quận 2

Số block: 2

Số căn: 450 căn

Số tầng: 18

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

18

Số căn:

450 căn

Giá (m²):

55 tr/m2

Tỉnh thành:

Quận 2