Căn hộ Define

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Capitaland

Giá (m²): 4000$/m2

Tỉnh thành: Quận 2

Số block: 1

Số căn: 88 căn

Số tầng: 24

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Loại:

Căn hộ

Số block:

1

Số tầng:

24

Số căn:

88 căn

Giá (m²):

4000$/m2

Tỉnh thành:

Quận 2