The Palace Residence

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Novaland

Giá (m²): 52 tr/m2

Tỉnh thành: Quận 2

Số block: 6

Số căn: 1820

Số tầng: 35

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

The Palace Residence

Loại:

Căn hộ

Số block:

6

Số tầng:

35

Số căn:

1820

Giá (m²):

52 tr/m2

Tỉnh thành:

Quận 2