Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Mapletree

Giá (m²): 45 - 75 tr/m²

Tỉnh thành: Quận 2

Số block: 5

Số căn: 799 căn

Số tầng: 22

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

One Verandah

Loại:

Căn hộ

Số block:

5

Số tầng:

22

Số căn:

799 căn

Giá (m²):

45 - 75 tr/m²

Tỉnh thành:

Quận 2