Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Keppel Land

Giá (m²): 55 Triệu/m2

Tỉnh thành: Quận 2

Số block: 3

Số căn: 641

Số tầng: 35

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Loại:

Căn hộ

Số block:

3

Số tầng:

35

Số căn:

641

Giá (m²):

55 Triệu/m2

Tỉnh thành:

Quận 2