Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Meada - Thiên Đức

Giá (m²): 70 triệu/m2

Tỉnh thành: Quận 2

Số block: 1

Số căn: 869

Số tầng: 25

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Waterina Suites

Loại:

Căn hộ

Số block:

1

Số tầng:

25

Số căn:

869

Giá (m²):

70 triệu/m2

Tỉnh thành:

Quận 2