Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Keppel Land

Giá (m²): 29 - 36tr/m2

Tỉnh thành: Quận 2

Số block: 3

Số căn: 826 căn

Số tầng: 35

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Palm Heights

Loại:

Căn hộ

Số block:

3

Số tầng:

35

Số căn:

826 căn

Giá (m²):

29 - 36tr/m2

Tỉnh thành:

Quận 2