Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Lan Phương

Giá (m²): 969 tr/căn 2 PN

Tỉnh thành: Thủ Đức

Số block: 1

Số căn: 858 căn

Số tầng: 25

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Saigon Avenue

Loại:

Căn hộ

Số block:

1

Số tầng:

25

Số căn:

858 căn

Giá (m²):

969 tr/căn 2 PN

Tỉnh thành:

Thủ Đức