Fresca Riverside

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Seaholding

Giá (m²): 19.5 tr/m2

Tỉnh thành: Thủ Đức

Số block: 2

Số căn: 398 căn

Số tầng: 16

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Fresca Riverside

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

16

Số căn:

398 căn

Giá (m²):

19.5 tr/m2

Tỉnh thành:

Thủ Đức