Loại: Căn Hộ

Chủ đầu tư: Đất Xanh Group

Giá (m²): 20 - 26 tr/m²

Số block: 4

Số căn: 1,603

Số tầng: 18

Trạng thái: ĐÃ BÀN GIAO

Sunview Town

Loại:

Căn Hộ

Số block:

4

Số tầng:

18

Số căn:

1,603

Giá (m²):

20 - 26 tr/m²