An Dân Residence

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Centra Capital

Giá (m²): 14,5 triệu/m2

Tỉnh thành: Thủ Đức

Số block: 4

Số căn: 1,111 Căn

Số tầng: 17

An Dân Residence

Loại:

Căn hộ

Số block:

4

Số tầng:

17

Số căn:

1,111 Căn

Giá (m²):

14,5 triệu/m2

Tỉnh thành:

Thủ Đức