9 View Apartment

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Hưng Thịnh

Giá (m²): 15 - 20 tr/m²

Số block: 3

Số căn: 690 căn

Số tầng: 18

Trạng thái: ĐÃ BÀN GIAO

9 View Apartment

Loại:

Căn hộ

Số block:

3

Số tầng:

18

Số căn:

690 căn

Giá (m²):

15 - 20 tr/m²