Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Nam Long

Giá (m²): 25 triệu/m2

Tỉnh thành: Thủ Đức

Số block: 2

Số căn: 518 căn

Số tầng: 20

Trạng thái: Đang Mở Bán

Flora Novia

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

20

Số căn:

518 căn

Giá (m²):

25 triệu/m2

Tỉnh thành:

Thủ Đức