Loại: Căn Hộ

Chủ đầu tư: Hưng Thịnh

Giá (m²): 20 - 27 tr/m²

Số block: 3

Số căn: 939 căn

Số tầng: 20

Trạng thái: Đang Mở Bán

Loại:

Căn Hộ

Số block:

3

Số tầng:

20

Số căn:

939 căn

Giá (m²):

20 - 27 tr/m²