Stown Thủ Đức

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Tecco Sài Gòn

Giá (m²): 16,9 tr/m2

Tỉnh thành: Thủ Đức

Số block: 2

Số căn: 300 căn

Số tầng: 16

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Stown Thủ Đức

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

16

Số căn:

300 căn

Giá (m²):

16,9 tr/m2

Tỉnh thành:

Thủ Đức