M-One Nam Saigon

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Thảo Điền

Giá (m²): 2.37⁺ tỷ

Tỉnh thành: Quận 7

Số block: 2

Số căn: 963 Căn

Số tầng: 25

Trạng thái: ĐÃ BÀN GIAO

M-One Nam Saigon

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

25

Số căn:

963 Căn

Giá (m²):

2.37⁺ tỷ

Tỉnh thành:

Quận 7