Eco Green Sài Gòn

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Xuân Mai

Giá (m²): 51 tr/m2

Tỉnh thành: Quận 7

Số block: 6

Số căn: 4000 căn

Số tầng: 35

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Eco Green Sài Gòn

Loại:

Căn hộ

Số block:

6

Số tầng:

35

Số căn:

4000 căn

Giá (m²):

51 tr/m2

Tỉnh thành:

Quận 7