Panomax River Villa

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: TTC Land

Giá (m²): 49 tr/m2

Tỉnh thành: Quận 7

Số block: 2

Số căn: 208 căn

Số tầng: 7

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Panomax River Villa

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

7

Số căn:

208 căn

Giá (m²):

49 tr/m2

Tỉnh thành:

Quận 7