Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Điền Phúc Thành

Giá (m²): 29 tr/m2

Tỉnh thành: Quận 9

Số block: 2

Số căn: 549 căn

Số tầng: 18

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

18

Số căn:

549 căn

Giá (m²):

29 tr/m2

Tỉnh thành:

Quận 9