Safira Khang Điền

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Khang Điền

Giá (m²): 25tr/m2

Tỉnh thành: Quận 9

Số block: 4

Số căn: 570 căn

Số tầng: 22

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Safira Khang Điền

Loại:

Căn hộ

Số block:

4

Số tầng:

22

Số căn:

570 căn

Giá (m²):

25tr/m2

Tỉnh thành:

Quận 9