Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: EZ Land Việt Nam

Giá (m²): 27 triệu/m2

Tỉnh thành: Quận 9

Số block: 3

Số căn: 888 căn

Số tầng: 14

Hausbelo

Loại:

Căn hộ

Số block:

3

Số tầng:

14

Số căn:

888 căn

Giá (m²):

27 triệu/m2

Tỉnh thành:

Quận 9