Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: CTK Group

Giá (m²): 20-25 tr/me

Tỉnh thành: Tân Bình

Số block: 2

Số căn: 470 căn

Số tầng: 13

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Golf View Place

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

13

Số căn:

470 căn

Giá (m²):

20-25 tr/me

Tỉnh thành:

Tân Bình