Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Hưng Thịnh

Giá (m²): 32 - 35 tr/m²

Số block: 4

Số căn: 495 Căn

Số tầng: 16

Trạng thái: ĐÃ BÀN GIAO

Sky Center

Loại:

Căn hộ

Số block:

4

Số tầng:

16

Số căn:

495 Căn

Giá (m²):

32 - 35 tr/m²