Moonlight Boulevard

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Hưng Thịnh

Giá (m²): 20-25 tr/m2

Tỉnh thành: Bình Tân

Số block: 3

Số căn: 656 căn

Số tầng: 20

Trạng thái: ĐÃ BÀN GIAO

Moonlight Boulevard

Loại:

Căn hộ

Số block:

3

Số tầng:

20

Số căn:

656 căn

Giá (m²):

20-25 tr/m2

Tỉnh thành:

Bình Tân