Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Hưng Thịnh

Giá (m²): 38 triệu/m2

Tỉnh thành: Quận 7

Số block: 4

Số căn: 1008 căn

Số tầng: 23

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Loại:

Căn hộ

Số block:

4

Số tầng:

23

Số căn:

1008 căn

Giá (m²):

38 triệu/m2

Tỉnh thành:

Quận 7