Grand Center Quy Nhơn

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Hưng Thinh

Giá (m²): 38 tr/m2

Tỉnh thành: Quy Nhơn

Số block: 2

Số căn: 824 căn

Số tầng: 43

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Grand Center Quy Nhơn

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

43

Số căn:

824 căn

Giá (m²):

38 tr/m2

Tỉnh thành:

Quy Nhơn