Phúc Yên Prosper Phố Đông

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Phúc Phúc Yên

Giá (m²): 35 tr/m2

Tỉnh thành: Thủ Đức

Số block: 2

Số căn: 560

Số tầng: 25

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

25

Số căn:

560

Giá (m²):

35 tr/m2

Tỉnh thành:

Thủ Đức