Quy Nhơn Melody

Loại: Condotel

Chủ đầu tư: Hưng Thịnh

Giá (m²): 32 triệu/m2

Tỉnh thành: Quy Nhơn

Số block: 2

Số căn: 1360 căn

Số tầng: 35

Loại:

Condotel

Số block:

2

Số tầng:

35

Số căn:

1360 căn

Giá (m²):

32 triệu/m2

Tỉnh thành:

Quy Nhơn