Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Nam Long

Giá (m²): 24tr/m2

Tỉnh thành: Bình Tân

Số block: 5

Số căn: 1,862 căn

Số tầng: 21

Trạng thái: CHUẨN BỊ

Akari City

Loại:

Căn hộ

Số block:

5

Số tầng:

21

Số căn:

1,862 căn

Giá (m²):

24tr/m2

Tỉnh thành:

Bình Tân