SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang

Loại: Aparthotel

Chủ đầu tư: Crystal Bay

Giá (m²): 31-35 triệu/m2

Tỉnh thành: Phan Rang

Số block: 3

Số căn: 3300 căn

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang

Loại:

Aparthotel

Số block:

3

Số căn:

3300 căn

Giá (m²):

31-35 triệu/m2

Tỉnh thành:

Phan Rang