Bcons Suối Tiên

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Bcons

Giá (m²): 800 tr/căn

Tỉnh thành: Bình Dương

Số block: 2

Số căn: 655 căn

Số tầng: 20

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Bcons Suối Tiên

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

20

Số căn:

655 căn

Giá (m²):

800 tr/căn

Tỉnh thành:

Bình Dương