Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Hưng Thịnh

Giá (m²): 23.5 tr/m2

Tỉnh thành: Bình Thạnh

Số block: 3

Số căn: 880 Căn

Số tầng: 25

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Richmond City

Loại:

Căn hộ

Số block:

3

Số tầng:

25

Số căn:

880 Căn

Giá (m²):

23.5 tr/m2

Tỉnh thành:

Bình Thạnh