Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Hưng Thịnh

Giá (m²): 20⁺ tr/tháng

Tỉnh thành: Thủ Đức

Số block: 2

Số căn: 648 căn

Số tầng: 19

Trạng thái: ĐÃ BÀN GIAO

Lavita Garden

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

19

Số căn:

648 căn

Giá (m²):

20⁺ tr/tháng

Tỉnh thành:

Thủ Đức