Loại: Căn hộ

Giá (m²): 35 tr/m2

Tỉnh thành: Tân Bình

Số block: 2

Số căn: 266 căn

Số tầng: 14 tầng

Trạng thái: ĐÃ BÀN GIAO

Republic Plaza

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

14 tầng

Số căn:

266 căn

Giá (m²):

35 tr/m2

Tỉnh thành:

Tân Bình