Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: SSG

Giá (m²): 38 - 40 tr/m2

Tỉnh thành: Quận 2

Số block: 2

Số căn: 618 căn

Số tầng: 33 Tầng

Trạng thái: Sắp mở bán

Bình An Pearl

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

33 Tầng

Số căn:

618 căn

Giá (m²):

38 - 40 tr/m2

Tỉnh thành:

Quận 2